Vilkår og betingelser


Betingelser:


1. Alle webhotel pakker og leje af servere er på 12 måneders forudbetalt løbetid med mindre andet er aftalt. Dette gælder også eksternt hostede servere, tillægsydelser og servicepakker, mail hosting, cloud hosting, mm.

2. Dermed bestilles og betales der for en samlet periode på 12 måneder.

3. Evt. ubenyttede dele af leje perioden godtgøres ej ved opsigelse

4. Servere lejes af BornData / BornHosting.

5. Leveringstid på webhoteller 1-2 dage.

6. Leveringstid på serverer 2 dage - 2 uger.

7. BornData / BornHosting forpligter sig ikke til at hjælpe til reetablering m.v. som følge af nedbrud på dedikerede servere inkluderet i prisen.

8. BornData / BornHosting påtager sig intet ansvar for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med nedetid af såvel hardware som netværk for webhoteller og / eller dedikerede servere. Vi tilstræber naturligvis nedetid af så lavt et omfang som muligt i tilfælde hvor evt. nedetid kunne opstå.

9. BornData / BornHosting påtager sig ej heller ansvar for tab af data.

10. Opsigelse af leje af dedikeret server, webhotel eller anden service, skal være BornData / BornHosting skriftligt i hænde senest 30 dage før aftaleperiodens udløb - er dette ikke opfyldt forlænges perioden med en tilsvarende længde som den forrige.

11. Eftersom BornData straks efter bestilling af domæne og webhotel påbegynder fremstilling og tilpasning af det bestilte domæne og webhotel, frafalder den lovbestemte fortrydelsesret. Kunden accepterer ved bestilling af domæne og webhotel at den lovbestemte fortrydelsesret ophører i det øjeblik BornData påbegynder fremstilling og oprettelse af domæne og webhotel.

12. BornData / BornHosting påtager sig hverken ansvar for, eller rettigheder til, vores kunders indhold og / eller materiale og i tilfælde af indhold og / eller materiale som bryder med gældende lovgivning forbeholder vi os retten til at afbryde servicen uden varsel.

13. Overskrides trafikgrænsen som er inkluderet for respektive webhoteller og / eller dedikerede servere opgraderes den pågældende service automatisk til niveauet over hvor trafik forbruget kan indeholdes og kunden faktureres herfor i den pågældende måned hvor overskridelsen har fundet sted samt fremover indtil kunden anmoder om at blive nedgraderet. BornData forpligter sig til at informere kunden herom.

14. Vi tager desuden forbehold for prisændringer, udgåede produkter og services, leveringsforsinkelser samt andre forhold uden for vores kontrol.

Betalings Vilkår:

1. Betaling skal senest ske 14 dage efter levering, medmindre andet er aftalt på skrift.

2. Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.

3. Ved for sen betaling, pålægges der efter rentelovgivningen et rykkergebyr på 100 DKK.

4. Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen.

5. Fakturering foregår som regel via elektronisk post/e-mail, men kan efter aftale med kunden fremsendes pr. almindelig brevpost. Ved fremsendelse af faktura pr. brevpost, forbeholder virksomheden sig retten til at tage 50 DKK i administrationsgebyr. 

6. Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom servere og domænenavne.

7. Hvis virksomheden 14 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden. Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.

8. Ved manglende betaling efter 30 dage forbeholder virksomheden sig ret til at slette kunden data.

9. Genåbning/backup genoprettelse kan ske mod et gebyr på 200 DKK, samt betaling af det skyldige beløb, renter og rykkere.

Ansvar og kriminelle aktiviteter:

• Det er ikke tilladt at bruge virksomhedens services til afsendelse af vira eller uønsket post.

• Det er forbudt at sende eller introducere vira eller anden ondsindet software til virksomhedens netværk eller system. Kunden skal gøre alt for at forhindre at vira eller ondsindet software kommer i virksomhedens netværk eller system.

• Kunden skal bruge systemet på en forsvarlig måde, og gøre alt for at undgå at andre kunder ikke hindres ved kundens handlinger eller data.

• Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne, userid’s osv.

• Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.

• Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af samtlige filer, databaser, elektronisk post og anden data, medmindre kunden har købt en backup aftale med virksomheden.

• Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens server.

• Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.

• Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomhedens servere. Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse.

• Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data.