Dine data bliver behandlet i overensstemmelse med forordningen.
Hos BornHosting bestræber vi os på at efterleve alle forordnings-kravene, hvorfor dine kunders og dine data er i sikkerhed hos os. Når du derfor giver samtykke til en aftale hos BornHosting, skal du også godkende vores DPA (databehandleraftale). Med denne kontrakt sikres du, at dine data vil blive behandlet i henhold til forordningen og dermed på den mest hensigtsfulde måde. Nedenstående er et eksempel på databehandleraftalen, som der skal gives samtykke til.


Anmod om databehandler aftale

Firma navn*
Navn*
Kontakt tlf:.:
E-mail *
Post nr.
By
Send anmodning